Airport LimoBus Express เปิดบริการแล้วที่ดอนเมือง อาคาร 2


     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 Airport LimoBus Express เปิดให้บริการแล้วที่อาคาร 2 สำหรับผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศ ด้วยการเดินทางอย่างเต็มรูปแบบและสะดวกสบาย โดยผู้สารสามารถขึ้นรถได้ที่ ประตู 14 อาคาร 2 และ ประตู 5 อาคาร 1 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่างประเทศ

     Airport LimoBus Express เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมให้บริการผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง เข้าสู่ใจกลางมหานครกรุงเทพ และการบริการที่สามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร ได้ทั้งรถไฟลอยฟ้า(BTS) และ รถไฟใต้ดิน (MRT) ที่พร้อมให้การบริการผู้โดยสารทุกท่าน และส่งความสุขที่พิเศษฉลองปีใหม่ที่จะมาถึงในวันที่ 1 มกราคม 2559 ขอให้ทุกท่านมีความสุขตอนรับปีใหม่นี้ค่ะ Let’s ride with LimoBus Express!

สอบถามข้อมูลเรื่องเส้นทางได้ที่
Call center 0991918800